Koleza residence in Loggo

Achaea, Greece

by architect Nikos Mourikis