Mourikis1_800_2293
Mourikis2_800_2290
Mourikis3_800_2291
Mourikis4_800_2295
Mourikis5_800_2301
Mourikis6_800_2340
Mourikis7_800_2303
Mourikis8_800_2307
Mourikis9_800_2343
Mourikis10_800_2325
Mourikis11_800_2328
Mourikis12_800_2316
Mourikis13_800_2332
Mourikis14_800_2318
Mourikis15_800_2335
Mourikis16_800_2337
Mourikis17_800_2324
Mourikis18_800_2263
Mourikis19_800_2255

'From innocence to seduction'

Retrospective exhibition of painter Nikos Mourikis

Panagiotopoulou Building, Aigion, Greece