Photo shoot of the day - Akronafplio house by Studio 2PiA in Nafplio


Preview images from the photo shoot of the day at Akronafplio House designed by architect Panagiotis Papassotiriou / Studio 2PiA in Nafplio.